CORRUGATED

BOX STYLES

RSC - Regular Slotted Carton
RSC - Regular Slotted Carton
HSC - Half Slotted Carton
HSC - Half Slotted Carton
RETT - Rolled End Tuck Top
RETT - Rolled End Tuck Top
AFM - All Flaps Meet
AFM - All Flaps Meet
FOL - Full Overlap
FOL - Full Overlap
STE - Same side Tuck End
STE - Same side Tuck End
RTE - Reverse Tuck End
RTE - Reverse Tuck End
TTABTM - Tuck Top Auto Bottom
TTABTM - Tuck Top Auto Bottom
TTSNLBTM - Tuck Top Snap Lock Bottom
TTSNLBTM - Tuck Top Snap Lock Bottom
Simplex Tray
Simplex Tray
Five Panel Folder
Five Panel Folder